Takuuehdot

Takuuaika

Takuuaika myönnetään uudelle laitteelle, sen ensimmäiselle omistajalle.

Takuuaika suurimmalle osalle SERCO -tuotteita on 12 kuukautta luovutuspäivästä lukien. Laitekohtaisesti takuuaika tulee kuitenkin tarkistaa joko myyjältä tai laitteen mukana tulevasta käyttöohjekirjasta. Jos laitteen mukana ei tule käyttöohjekirjaa, takuu on 12kk.

Takuun edellytykset

Takuu edellyttää, että asennuksessa, käytössä ja huollossa on noudatettu laitteiden huolto- ja käyttöohjeita. Takuu ei ole voimassa, jos maksuehtoja ei ole noudatettu.

Takuun laajuus

Takuu koskee materiaali- ja valmistusvirheitä. Takuu ei kata vikoja, jotka ovat aiheutuneet muiden kuin JPT Serco Oy:n suorittamasta asennuksesta, huollosta, korjauksesta tai jos laitteeseen on asennettu muita kuin alkuperäisiä varaosia esim. väärää koko tai mallia. Takuu ei korvaa myöskään ylikuormituksesta aiheutuneita vaurioita. Laite ei ole takuun alainen, jos sitä on muutettu ilman valmistajan lupaa.

Takuu ei kata viallisen laitteen aiheuttamia vahinkoja, laitteen vaihtamisesta aiheutuvia kustannuksia, ostajan tuotantotappioita, saamatta jääneitä voittoja tai muita välittömiä tai välillisiä kustannuksia.
Takuu ei koske letkuja, letkuliittimiä ja nippoja eikä kulutustarvikkeita, kuten esim. hydrauliöljyä.

Mikäli vika joudutaan korjaamaan ostajan luona, veloitetaan tästä aiheutuneet takuuseen kuulumattomat kustannukset, kuten matkatunnit ja majoituskustannukset, päivärahat, odotustunnit sekä ylityökorvaukset JPT Serco Oy:n työveloitusperusteiden mukaisesti.

Takuumenettely

Mikäli ostaja haluaa vedota takuuseen, tulee hänen viipymättä ilmoittaa takuuaikana ilmenevistä vioista laitteen myyjälle tai JPT Serco Oy:lle. Viallinen osa on palautettava välittömästi JPT Serco Oy:n takuukäsittelyyn. Osan mukana tulee olla kirjallinen selvitys, josta ilmenee:

  • mistä laite/osa on peräisin
  • laitteen tyyppi
  • laitteen sarjanumero
  • ajoneuvo, johon laite on asennettu
  • käyttötuntimäärä
  • havainto päivämäärä
  • kuvaus viasta.

Palautettavassa osassa / laitteessa ei saa olla asiaankuulumattomia osia. Palautettavan osan rahdin maksaa lähettäjä. Mikäli kyseessä oleva vika täyttää takuulle asetetut ehdot, JPT Serco Oy:llä on oikeus toimia parhaaksi katsomallaan tavalla:

  • korvata vaurioitunut osa uudella tai vaihto-osalla,
  • korjaamalla tai korjauttamalla vioittunut osa tai
  • hyvittämällä osan hinta

Vaihdettujen tai korjattujen osien takuu loppuu yhtä aikaa laitteen takuun kanssa. Takuun perusteella vaihdettu laite/osa on myyjän omaisuutta, kunnes viallinen laite/osa on todennettu takuukäsittelyssä.