SERCO -työlaitteet valmistetaan nyt Co2 vapaalla sähköllä!

Olemme tiivistäneet yhteistyötämme ympäristövastuullisempaan suuntaan paikallisen sähköntoimittajamme Paneliankosken Voiman kanssa. Valitsimme hiilidioksivapaan sähkösopimuksen.

Hiilidioksidivapaalla ja hiilidioksidipäästöttömällä tarkoitetaan sellaisilla tuotantomuodoilla tuotettua sähköä, jotka eivät aiheuta hiilidioksidipäästöjä ilmakehään. Sähkön tuotannossa ei ole käytetty ollenkaan fossiilisia polttoaineita, vaan se on tuotettu tuuli-, aurinko-, vesi-, bio- ja ydinvoimalla.

Paneliankosken Voima Oy:n myymän sähkön alkuperä todennetaan laskennallisesti. Sähkön alkuperä irrotetaan sähkön tuotannosta ja sen myyntiä seurataan erikseen al-kuperätakuujärjestelmässä. Alkuperätakuujärjestelmässä varmistetaan, että hiilidioksi-divapaa sähkö on tuotettu sen mukaisesti.

Tämä vihreävalinta on osa SERCOn vastuullista toimintaa. Uskomme, että vastuulliset valinnat ympäristön hyväksi rakentavat kestävämpää tulevaisuutta ja ovat meille kunnia-asia. Iso kokonaisuus rakentuu pienistä palasista. Tämä sähkösopimus on yksi tärkeä palanen.