Tillverkare

SERCO-maskiner tillverkas av JPT Serco Oy

Hos JPT Serco Oy konstruerar och tillverkar vi arbetsmaskiner av märket SERCO för att året runt ta hand om olika trafikleder. Våra kärnprodukter är bland annat proffsmaskiner för plogning, sandning, sladdning, tvättning och borstning. Utöver konstruering och tillverkning av maskiner erbjuder vi för kunder mångsidig reservdels- och underhållsservice samt ett ständigt växande underhållsnätverk.

Historiens vingslag

SERCO-varumärket har sina rötter i Österbotten, där maskiner för skötsel av trafikleder började tillverkas redan år 1994. Tillverkningen flyttades till oss i Köyliö efter en företagsaffär 2006. År 2019 var det dags för en expansion i verksamheten genom en företagsaffär med HK Kone Oy som tillverkade varumärket TOP och därefter med Reko Tuote Oy som tillverkade varumärket SKAALA. År 2023 fortsatte tillväxten genom ett företagsförvärv av Reko-Kone-produkter som tillverkades av Reko Tuote Oy.

”Genom dessa företagsförvärv stärktes vår strategi.” säger verkställande direktör Juha Kumlander. ”Nu kan vi bland annat gällande plogar och sandspridare betjäna precis alla kunder, från de som har små traktorer för fastighetsskötsel till stora traktorer och hjullastare.”

År 2020 förnyades våra varumärken för att tydliggöra vår verksamhet och våra tjänster. Hela produkt- och tjänstekonceptet samlades under varumärket SERCO. TOP- och SKAALA-produkterna försvann inte, utan finns kvar under SERCO som egna produktfamiljer. Även produkterna Reko-Kone är nu en del av produktfamiljen SERCO.

Våra värden är ledstjärnor i verksamheten

I samband med förnyelsen av produkternas varumärken förnyade vi även företagets varumärke för att betjäna våra kunder ännu bättre. Kärnan i varumärket SERCO är vardagens hjältar som rattar arbetsmaskinerna, och vars värdefulla arbete för en prydlig och trygg omgivning vi vill möjliggöra nu och i framtiden.

Våra ledstjärnor i verksamheten är ambition, transparens och tillförlitlighet. Därmed vill vi ha transparent och tätt samarbete med alla kundgrupper samt en garanti om att våra produkter gör det de lovar och lite mera.

Finsk häst är den enda hästrasen som tagits fram i Finland. Dess historia sträcker sig cirka tusen år tillbaka i tiden. Finsk häst har använt som fordon, soldathäst, arbetshäst samt som trav- och ridhäst. (Källa: SA-kuva)

Mannen och hästen

Vilken koppling har vi till finsk häst? Vid förnyelsen av varumärket förnyades även vår logo med en symbol som påminner om huvudet på finsk häst. Detta är ingen slump, utan som företag identifierar vi oss med den outtröttliga arbetsmaskinen som tillsammans med våra krigshjältar möjliggjorde Finlands självständighet och återuppbyggnad.

Finsk häst har alltid varit mera än enbart en maskin som arbetar. Den är en kollega som man litar på. Finsk häst beskrivs ofta som stark, tålig och rakt på sak. Allt detta ingår även i SERCOs löfte till våra kunder: en partner som är rakt på sak och stark, samt SERCO-produkter som är högklassiga och tåliga.

Vi möjliggör hjältarnas arbete

I dag inspireras SERCO-produkterna av alla de vardagshjältar som oavsett tid på dygnet sätter sig bakom ratten i arbetsmaskinen och ser till att vi har en prydlig och trygg omgivning. I arbetet har finsk häst bytts ut till arbetsmaskiner att lita på. Därför utvecklar vi målmedvetet både våra befintliga och nya produkter så att de blir ännu effektivare, tåligare och innovativare, för att möjliggöra hjältar inom trafikledsunderhåll idag och i framtiden.

Kvalitet är en hjärtesak för oss

För oss är kvalitet viktigt på riktigt, eftersom kvalitet är viktigt för våra kunder. Slutanvändaren måste kunna lita på att våra produkter håller det de lovar och lite till. Därför gör vi funktionsgranskning på alla produkter som vi sänder ut och ser med hjälp av prototyper till att produktutvecklingen fungerar. Vi försöker alltid hitta de enklaste lösningen för kunden, och detta lyckas enbart genom tätt samarbete med våra kunder.

Vi utvecklar vår verksamhet och våra produkter med finsk sisu och fördomsfritt för att våra kunder ska lyckas i sin egen verksamhet. För att detta inte ska vara bara tomma ord, utvärderas vår verksamhet kontinuerligt av ett oberoende ackrediterat institut. Som bevis på vår högklassiga verksamhet och kontinuerliga utveckling har vi beviljats ett kvalitetscertifikat inom ledningssystemstandarden ISO 9001:2015. Om du vill läsa mera om vårt kvalitetstänk, läs vår verksamhetspolicy.

Visste du att bland annat standarden ISO 9001:2015 inte är bara byråkrati och dokument, utan målet är att hitta lösningar för bättre kundservice och ständig utveckling, till nytta för kunden. Ledningssystemet är ett verktyg och om verktyget använts på ett sätt som ger resultat har ett företag rätt till ett certifikat som är i kraft tre år. Därför är det en hjärtesak för oss att hålla detta cerfifikat i kraft för att visa att vår verksamhet är högklassig, hållbar och ständigt utvecklas.

Vår verksamhet präglas av hållbarhet

Som företag har vi sommaren 2018 förbundit oss till avtalet Energieffektivitet. Detta innebär att SERCO-produkterna tillverkas i energieffektiva moderna produktionsanläggningar med energieffektiva produktionsmetoder. Hos oss är belysningen utbytt till energieffektiva LED-lampor och sommaren 2019 förnyades hela vårt ventilations- och uppvärmningssystem. Oljeuppvärmningen fasades ut och i stället infördes ekologiska luftvattenpumpar. Vi sorterar avfallet i olika metaller, träavfall, energiavfall och blandavfall. All kartong och plast samlas och pressas med vår kartongpress Orwak 3400 och med plastpressen HSM VL 600.

I vår fabrik används även koldioxidfri el. Det lokala elbolaget Paneliankosken voima levererar el till oss, och elen har producerats med produktionsformer som inte orsakar koldioxidutsläpp i atmosfären.

Som en del av hållbarheten beaktas i vår verksamhet 10 § och 24 § i lagen om personuppgifter och EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Utifrån dessa har vi upprättat en dataskyddspolicy för vår verksamhet och registerdeklarationer; Kundregisterdeklaration, Leverantörsregisterdeklaration och registerdeklarationen för beställare av hyhetsbrev av SERCO. Vi vill vara en tillförlitlig partner för dem som gett oss sina personuppgifter, det vill säga registrerade. Denna tillförlitlighet inbegriper öppenhet i förhållande till de registrerade samt de registrerades rättigheter. Vi svarar gärna på eventuella frågor. Även små frågor är välkomna.

Kontaktinformation för tillverkaren

Eftermarknad &
teknisk support

Teemu Arola
teemu.arola@serco.fi
+358 2 4808 7006
+358 50 463 0781

Produktion och marknadsföring

Outi Nenonen
outi.nenonen@serco.fi
+358 2 4808 7007
+358 50 360 9848

Produktutveckling och upphandling

Juha-Pekka Jaskari
juha-pekka.jaskari@serco.fi
+358 2 4808 7001
+358 400 547 350

Verkställande direktör

Juha Kumlander
juha.kumlander@serco.fi
+358 2 4808 7002
+358 50 452 2306

Försäljning i Finland

Keijo Jurvanen
keijo.jurvanen@serco.fi
+358 2 4808 7012
+358 40 067 6005

Adress

Fabrik och kontor
Ristolantie 5
27710 Köyliö

Momsregistreringsnummer:

FI32454269

Vill du ge oss feedback till tillverkaren eller skicka ett meddelande till oss?

Skriv ditt meddelande här och skicka det till oss. Vi svarar vanligtvis inom två arbetsdagar.

  Jag ger JPT Serco Oy tillåtelse att behandla den information jag har lämnat i enlighet med JPT Serco Oy:s kundregistreringsutlåtande*

  Kundregisterutdrag

  Tillverkare

  JPT Serco Oy

  SERCO-produkter konstrueras, tillverkas och säljs av det finska familjeföretaget JPT Serco Oy

  Verksamhetsställen
  Säkylän Köyliö, 3 500 m2
  Konstruering, deltillverkning, våtmålning, montering, testning, finsk försäljning, reservdelslager och service.

  Personal
  Vi sysselsätter nu cirka 25 professionella.