Underhåll din arbetsmaskin med ursprungliga reservdelar så säkerställer du att den fungerar och håller länge.

Att köpa en ny maskin är endast det första steget i maskinens/utrustningens livscykel. För att maskinens ägare och användare ska kunna ha nytta av maskinen under hela dess livscykel bör det också finnas reservdelar. Vi har som tillverkare valt att satsa på detta. Största delen av våra reservdelar finns hela tiden tillgängliga i Finlands fabriks lager och därifrån kan de lätt skickas vidare till SERCO-återförsäljare runt om i världen.

Underhåll din arbetsmaskin med ursprungliga reservdelar så säkerställer du att den fungerar och håller länge. Alla Serco-reservdelar är delar som Serco-arbetsmaskinen ursprungligen har tillverkats av. Genom att välja den ursprungliga reservdelen vet du att den säkert passar och samtidigt säkerställer du att din arbetsmaskin har ett högt återförsäljningsvärde.

I bruksanvisningen / reservdelsboken som följer med SERCOs produkter finns reservdelsnummer som underlättar identifieringen av reservdelar. Ge dessa uppgifter till din SERCO-återförsäljare, via vilken du lätt kan beställa ursprungliga SERVO-reservdelar som säkert är rätt.

Försäljning av reservdelar

I frågor och beställningar som gäller reservdelar, kontakta våra sakkunniga SERCO-återförsäljare. Läs mer här.