SERCO-arbetsmaskiner tillverkas nu med Co2-fri el!

Vi som tillverkare av SERCO-arbetsmaskiner har intensifierat vårt samarbete mot ett mer miljöanpassat håll tillsammans med vår lokala elleverantör Paneliankosken Voima. Vi valde ett koldioxidfritt elavtal.

Med koldioxidfri och koldioxidutsläppsfri el avses el som produceras med sådana produktionssätt som inte orsakar koldioxidutsläpp i atmosfären. Man har inte använt fossila bränslen vid elproduktionen, utan den har producerats med vind-, sol-, vatten, bio- och kärnkraft.

Ursprunget för elen som Paneliankosken Voima Oy säljer bekräftas kalkylmässigt. Elens ursprung avskiljs från elproduktionen och försäljningen följs separat upp i systemet för ursprungsgarantier. I systemet för ursprungsgarantier säkerställer man att den koldioxifria elen har producerats enligt den.

Detta gröna val är en del av SERCOs ansvarsfulla verksamhet. Vi tror att ansvarsfulla val för miljön bygger upp en hållbarare framtid och ansvarsfulla val är en hederssak för oss. Den stora helheten byggs upp av små delar. Detta elavtal är en viktig del av helheten.