Arbetsredskap för hjältar

SERCO-produkterna används vid olika objekt och har olika användningsändamål. Våra kärnprodukter är bland annat proffsmaskiner för plogning, sandning, sladdning, tvättning och borstning. Våra mest kända produkter är plogar i produktfamiljerna Top och Skaala, borstar i produktfamiljerna Niilo och Reko, sandspridare i produktfamiljerna Vilho och Valter samt spridarvagnar i produktfamiljen Reko.

Då du skaffar en SERCO-arbetsmaskin för ditt företag/din verksamhet säkrar du en framtid med många år utan bekymmer i arbetet.

Kostnadseffektivitet är viktigt när det gäller SERCO-produkterna, och då menar vi inte tillverkningen, utan användningen. Maskinerna ska vara lätta att underhålla för att vara användarvänliga. Detta har vi fokuserat på. Tålighet och hållbarhet värdesätts av SERCOS kunder, och även av oss som tillverkar SERCO-produkterna. Det ger vi inte avkall på.

Produktutvecklingen för SERCO-produkterna avstannar aldrig. Så länge som vi tillverkar en produkt lyssnar vi på kundrespons och tar lärdom av den när vi vidareutvecklar produkterna. Allt detta sker kundorienterat och vi utmanar oss själva, om och om igen.

Tillverkningen av SERCO-produker är en sammansvetsad process av moderna designmetoder, tillverkningsmaskiner och professionella som har gedigen yrkeskunskap. Du är välkommen att se hur våra SERCO-produkter tillverkas på vår fabrik i Säkylä. Läs mera här och kom överens om en tid.

Kvaliteten kontrolleras mycket noga under tillverkningen av SERCO-produkterna. Vi vet vilka kostnader som uppstår om en defekt produkt hamnar hos en kund och därför genomgår alla SERCO-maskiner granskning och granskningsprotokoll upprättas. Hos oss är varje medarbetare ansvarig för kvaliteten. Vi ingriper alltid i upptäckta fel och brister för att säkerställa bästa möjliga kvalitet. Om du som kund upptäcker en brist eller kvalitetsavvikelse, meddela omgående om den till oss, så utreder vi den snarast möjligt och åtgärdar den så att ni kan återgå till arbetet.

Återförsäljning

Våra återförsäljare i Sverige och Norge säljer maskiner och sköter underhåll av en maskin med expertis under hela livscykeln. Du är alltid välkommen att kontakta återförsäljaren i ditt område. Se en uppdaterad lista över återförsäljare i Sverige och Norge.

Ladda ner en omfattande produktbroschyr genom att klicka på bilden

Så här tillverkas SERCO-arbetsmaskiner