Underhåll och stöd

Alla maskiner och all utrustning behöver ibland underhåll och människor behöver tekniskt stöd. Det behöver också SERCO-arbetsmaskiner och deras användare. 

I handboken / reservdelsboken som följer med SERCO-arbetsmaskinen har man presenterat underhållsåtgärder och -objekt samt tips för användning. Det lönar sig definitivt att bekanta sig med dessa och genomföra nödvändiga underhållsåtgärder enligt planen. På så sätt kan du säkerställa att din SERCO-maskin fungerar så länge och effektivt som möjligt.

Ibland kan din maskin behöva ytterligare underhåll trots dessa underhållsåtgärder eller kanske du själv vill ägna dig åt din kärnverksamhet och låta någon annan sköta underhållet och bytet av reservdelar. Det finns också tillfällen då du behöver tips för användning av just din maskin. Kontakta då våra återförsäljare. Av dem får du sakkunnigt underhåll och tekniskt stöd samt ursprungliga SERCO-reservdelar.